Lärmiljöer

Ösa, hälla och upptäcka riset med hjälp av trattar.
Nyfärgade makaroner blir ett spännande material att leka och upptäcka.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.” Lpfö 18