Omröstning

Nu närmar sig slutet på vårt projekt med Prick och Fläck, idag fick barnen säga sitt angående böckerna vi arbetat med under detta år. Vilken bok har de tyckt
varit roligast, bäst eller tyckt om att arbeta med? Alla barnen fick varsin prick att lägga vid en av böckerna.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. ”

”Förskolan ska ströva efter att varje barn utvecklar sin förmåga och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.”

Lpfö 98 rev 2016