Plantera pumpor

Nu har vi äntligen planterat våra pumpor! Barnen visade ett stort intresse och alla ville vara med och hjälpa till.

Här lägger vi ner våra pumpor i jorden.
Vi har redan sett att de börja växa.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” LPFÖ 98/16