Dansa med sjalar

Vi kastade upp sjalar i luften och dansade.
Man kan göra på olika sätt

Vi tog fram våra sjalar och lyssnade på musik och dansade. Vi kastade upp sjalarna i luften och fångade dem på olika sätt, med händerna, huvudet, fötterna och ryggen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” LPFÖ 98/16