Prick och Fläck

Kajutan barnen önskade att få göra prickar och fläckar på figurerna Prick och Fläck, så vi skapade stora figurer att få trycka till på med potatisar.

Förskolan ska ströva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Lpfö 98/16

Matematik tillsammans med Prick och Fläck, vi upptäckte att prickarna på tärningen är likadana som Pricks. Barnen återskapade antalen prickar på tärningen av egna prickar.
Vi slog tärningen och tog fram lika många Prick och fläck figurer som prickarna på tärningen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos, mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring. Lpfö 98/16