Vattenblommor.

Måla blomma.
Lägger dem i vattnet.
Blommorna slår ut.

Vi började med att måla blommor, vi fyllde en skål med vatten, vek in blombladen och la ner de färdiga blommorna på vattenytan. Efter en stund slog blommorna ut, spännande tyckte barnen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” LPFÖ 98/16