Potatis experiment

I boken Prick och Fläck trycker till gjorde de potatistryck, barnen önskade att de skulle få göra det. Vi provade på att dela potatis och måla på den för att sedan trycka på papper.

När vi skapat färdigt så hade vi potatis kvar och gjorde experiment med dem. I ena karaffen är det vatten och potatis och i den andra vatten, potatis och salt.

Vad händer? – potatisen som ligger i saltvattnet flyter upp.

Barnen satte då ord på och reflekterade över att det är saltet som lyfter potatisen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Lpfö 98/16