Måla broar

Under samlingen så har vi kollat bilder på broar. Alla barn fick sedan ett papper, brunfärg och en roller. Med detta material så skapade vi broar. . Det här var en fortsättning av vårat projekt med bockarna bruse.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 98/16