Fiskar

Fiskar
Här sätter vi fast vatten.

Vi använde oss av projektorn för att visa barnen hur fiskar såg ut. Barnen fick skapa egna fiskar med kritor. Filmen av fiskarna var på under hela tiden när barnen målade sina bilder.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur..” LPFÖ 98/16

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 98/16