Julpyssel

Under december månad pysslar vi på förskolan. Vi får ett uppdrag varje dag i vår Ivar (Ivar träffar dinosaurier) julkalender. Sjunger lucia och julsånger.

”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner. Från en generation till nästan.” Lpfö 18
Rörelse glädje till musik. Tillsammans följer vi tomtens dans.
Men titta!
Tomtenissen har varit på kajutan och lämnat ett brev och spår efter sig.

Gula Villan Röd

Idag har vi varit i skogen och letat efter spår i snön. Vi hittade några hundspår och sedan tror vi att vi har hittat vart Allemansråttan bor. Den vågade nog inte gå ut idag eftersom det finns hundspår utanför. Den satt nog och spanade på oss…..

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga” Lpfö18

Gula Villan Röd

Vi önskar er en trevlig första Advent. Snart öppnar vi första luckan här på förskolan.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild….”Lpfö18

Vulkan tillverkning

Vi använder oss här av gipsbindor för att skapa vulkaner till vårt dinosaurieland som barnen uttryckt att de ville ha där.

Vilken form har vulkanen?

Förskolan skanvarne barn förutsättningarnatt utveckla intresse förnoch förmåga att uttrycka tankarnoch åsikternså att de kan påverka din situation.” Lpfö 18

Tillsammans satte vi dit gipsbindorna upp till det svarta sträcket. För sedan måste lavan kunna spruta upp ur vulkanen.

Nu får vi vänta till de har stelnat, för att sedan tillsammans måla vulkanerna.