En vecka på Kojan

Vi har fortsatt med projektet Bockarna bruse och utifrån det har tillverkat båtar. Barnens reflektioner när de såg vattnet rinna under bron var att:
Att båtar finns på vattnet.


Balansera ärtpåse på ryggen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö 98/16

Påskpyssel på Kojan.

Experiment hjul

Kajutan har ett experiment hjul, barnen snurrar på hjulet för att se vilket experiment det blir.
Idag blev det kanel experimentet.
Varför blir inte fingret blött?
Det blir ett kanel finger, säger barnen.

Kanelen och vattnets egenskaper går inte bra ihop och då blandas inte dessa två ämnen så lätt.

En vecka på Kajutan

Denna vecka har barnen börjat påskpyssla.

Ledtrådsägg – på framsidan av äggen fanns det ledtrådar. Utav ledtrådarna skulle vi försöka lista ut vad som fanns i påskägget.
Tillsammans har vi börjat så lite olika frön. Barnen önskade att så tomater, bönor, paprika.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om vöxter djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 98/16
Rörelse i centrumlokalen.
Alla ekorrar byter bo.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin höksa och sirt välbefinnande.” Lpfö 98/16

Skittles experiment

Vad händer om man lägger skittles på en tallrik och försiktigt häller på vatten?
Åhh en regnbåge, utropade barnen på Kojan.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 98/16

Trygghetsvecka på Tybblegården

Vi har läst kompisböckerna med Kanin och Igelkott.
Litteratur som vi läser och diskuterar tillsammans med barnen kring känslor, rätten att säga nej, att få vara med mm. Allt utifrån vår plan kring kränkande behandling på förskolan. Planen finns att läsa på vår hemsida och på vår förskola.
Vi har tillverkat STOPP händer.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.”
Lpfö 98/16

Dramatisering med Kanin och Igelkott.