Blåbär.

Barnen fick göra trolldegen.
När degen hade torkat måla vi våra blåbär med blå färg.

I projekt boken ”Bu och Bä i skogen” plockar Bu och Bä blåbär. Barnen fick vara med och göra egen trolldeg för att skapa sina egna blåbär.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningen att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 18

Appen Quiver

Barnen har färglagt dinosaurien som finns på pappret, för att sedan öppna appen Quiver och scanna av bilden. Dinosaurien kommer då upp ur teckningen och börjar röra på sig.

Barnen använde sin finmotorik när de färglade teckningen och fundera på hur de skulle använda lärplattan så att de fick dinosaurien kom fram.

Förskolan ska ge varje barn barnförutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.” Lpfö 18

Bu och Bä kommer med sångpåsen

En dag kom Bu och Bä till vår sångsamling. Med sig hade de sångpåsen. De turades om att ta upp sånger ur sångpåsen som vi kunde sjunga. Lite busiga var de också för de hoppade ner i sångpåsen och gömde sig!
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som drama , sång Lpfö18