Samverkansgruppen/ projektarbetsgruppen

Lista på deltagare:

Agneta Broman Johansson, Johanna Thell SYV Nyköpings gymnasium. Lina Nettelbladt, KAA. Sirpa Huttu Nyman, Brevikskolan Oxelösund. Kjell Stenström, Marianne Rosén, Helena Runevall, Päivi Persson, Charlotte Fagerberg, Nyköpings högstadium. Ingrid Sabelcrona, skolsköterska Nyköpings gymnasium. Anette Persson, Goran Cengic, Frida Vejdal, Anna Lundin, Oxelösunds kommun. Ann-Sofi Forsberg, rektor Framtidsgymnasiet. Susanna Winberg, specialpedagog Nyköping Strand Utbildningscenter. Ulrica Backman, socialsamordnare Öknaskolan. Ulas Sen, ungdomsstödjare Nyköpings kommun. Anneli Tiger, Morgan Yngve, Resursteamet. Åsa Söderlund, Maria Karlsson, IM programmet Nyköpings gymnasium.