Elevhälsa konferens bekräftar det vi lärt oss i #jagmed Nyköping Oxelösund

Hur kan elevhälsan arbeta förebyggande och genom samverkan med pedagoger och externa verksamheter för att motverka psykisk ohälsa hos ungdomar? Hur kan vi skapa ett salutogent förhållningssätt till spelande och skärmtid? Hur kan vi stimulera elever till att vilja tänka? Och hur kan vi arbeta för att förebygga sexuella trakasserier?

Detta var några av frågorna som lyftes under konferensen i Stockholm där föreläsare såsom Peter Friberg, Nina Rung, Anna Tebelius Bodin och Lena Göthe stod på programmet.

Överlämnandekonferens – ett uppskattat arrangemang i Nyköping

Ett av våra fokusområden i projektet är övergången från åk9 och vidare till gymnasiet. Det kan vara en avgörande framgångsfaktor för en elev att de får en bra start på sin gymnasietid och snabbt får de anpassningar och stöd som de har rätt till under sin gymnasietid. Detta är tredje gången som projekt #jagmed arrangerar överlämnandekonferens för de sju avlämnande grundskolorna (från Trosa, Vagnhärad, Gnesta, Nyköping och Oxelösund) till de elva mottagande gymnasieenheterna och KAA i Nyköping.

Under dagen träffas skolpersonal (specialpedagoger, kuratorer, skolledare mfl) enligt en schema för ett pedagogiskt överlämnande både muntligt och skriftligt, genom en enhetlig blankett som utgår ifrån Skolverkets mall för överlämnande.

Även Kommunala aktivitetsansvaret och Introduktionsprogrammen deltar under dagen. Här är ett par citat från dagen: Hoppas att detta får leva vidare! Det är värdefullt för oss och framför allt gynnar det våra ungdomar. 

Det är positivt att träffa representanter från skolorna och därmed korta avståndet mellan oss som aktörer. Effektiv organisation, bra med allt på ett ställe och bra utbyte.

Se filmen om överlämnandekonferensen på vår facebooksida:

Dags för skolstart och upprop!

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår. Hoppas ni alla har haft en härlig sommar och njutit av värmen.

Nästa vecka är det dags för skolstart. Vi erbjuder våra elever att vara närvarande vid starten om de önskar det. Klicka här om du vill få information om när olika skolor har sina upprop.

Det pågår just nu reservantagning till gymnasiet, det betyder att du som har fått en reservplats kan logga in på gymnasiewebben för att  bevaka din plats.

 

Lärkonferens i Örebro om Att motverka studieavbrott på gymnasieskolan och vägen tillbaka

Vi hade en mycket intressant och lärorik dag i Örebro då region Örebro hade bjudit in till lärkonferens om Att motverka studieavbrott på gymnasieskolan och vägen tillbaka. Medverkade gjorde bl.a. skolverket, nationalekonom Elin Vimefall från Örebro universitet samt Robert Palmér från Magelungen. Tillsammans svarade de på frågor som, vilka blir konsekvenserna och effekterna av att ungdomar inte får ut sin gymnasieexamen? Vad kan kommuner vinna på att lägga mer resurser på tidiga insatser? Hur kan vi vända hög frånvaro till närvaro?

 

Projektet beskriver: Gymnasieskolan kämpar med utmaningar, men alltför många ungdomar klarar ändå inte att fullfölja sin utbildning. Att elever inte klarar av sin gymnasieutbildning kan få stora konsekvenser för den enskilde och för samhället. Därför driver Region Örebro projektet #jagmed – unga till utbildning och arbete.

Vi fick mycket tankar och idéer att bära med oss hem från denna dag. Tack Örebro!:)