Våra två ungdomssamordnare: Anna & Jessica!

Anna och Jessica
Våra ungdomscoacher – Jesscia Lundin och Anna Bjurenborg.

Anna Bjurenborg kommer närmast från Nyköpings gymnasium som lärare i svenska och engelska, hon är utbildad grundskole- och gymnasielärare. Hon kommer att jobba 75% i projektet. Jessica Lundin har arbetat som specialpedagog i Bergshammars skola. Hon är utbildad behandlingspedagog och har erfarenhet från både grundskola och gymnasium. Jessica kommer att jobba 70% i projektet.

Båda tillträder den 9 augusti och har en tidsbegränsad anställning på ett läsår. I huvudsak kommer våra ungdomssamordnare att arbeta med att vägleda, underlätta och samordna stöd och kontakter för ungdomar som ligger i riskzonen för att inte fullfölja sina gymnasiestudier.

Vi hälsar dem varmt välkomna in i projektet!

Lokala ledningsgruppen juni 2016

Bild på lokala ledn gruppen 7 juni 2016
Glenn Andersson, Torbjörn Ekman, Stig Ekström, Katarina Haddon, Peter Rasmussen, Magnus Uppman, Åsa Ridne, Annika Broman och Anna Hedeklint.

Sista mötet innan sommarlovet!

I stort så handlade mötet om att uppdraget som projektägare lämnades över från Åsa Ridne till Magnus Uppman som tar över när Åsa slutar. Vår kommunikatör Annika Broman presenterade Kommunikationsplanen, där några korrigeringar ska göras i augusti innan den blir officiell. Projektledare Anna Hedeklint berättade om nuläget och vi gick även igenom rekryteringsläget för de två tjänsterna som ungdomscoach.

Nästa möte i lokala ledningsgruppen är onsdag 31 augusti kl 15.00-16.30 i Oxelösund.

 

Imorgon ska jag vara normal

Attention Nyköping och Min skola-projektet bjöd in till en kostnadsfri föreläsningskväll tisdag 31/5. Projektledare Karin Forsberg berättade om Min skola-projektets arbete för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så som ADHD och ASD/Aspergers syndrom.

Den här filmen skapades i projektet utav de elevintervjuer som gjordes i Min skola-projektet. Rekommenderas varmt!