Avslutande lärkonferens för Nyköping – Oxelösund!

Vår egen sista lärkonferens i projekt #jagmed var uppskattad och välbesökt! Över 100 personer var anmälda och på programmet fanns Region Sörmland, Martin Karlberg, workshops om Kommunala aktivitetsansvaret, Ungdomsteamet, framgångsrikt mentorskap och Uppdrag Psykisk hälsa.

        

 

 

 

 

 

 

Avslutande ord från Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Urban Granström.

Elevhälsa konferens bekräftar det vi lärt oss i #jagmed Nyköping Oxelösund

Hur kan elevhälsan arbeta förebyggande och genom samverkan med pedagoger och externa verksamheter för att motverka psykisk ohälsa hos ungdomar? Hur kan vi skapa ett salutogent förhållningssätt till spelande och skärmtid? Hur kan vi stimulera elever till att vilja tänka? Och hur kan vi arbeta för att förebygga sexuella trakasserier?

Detta var några av frågorna som lyftes under konferensen i Stockholm där föreläsare såsom Peter Friberg, Nina Rung, Anna Tebelius Bodin och Lena Göthe stod på programmet.

Överlämnandekonferens – ett uppskattat arrangemang i Nyköping

Ett av våra fokusområden i projektet är övergången från åk9 och vidare till gymnasiet. Det kan vara en avgörande framgångsfaktor för en elev att de får en bra start på sin gymnasietid och snabbt får de anpassningar och stöd som de har rätt till under sin gymnasietid. Detta är tredje gången som projekt #jagmed arrangerar överlämnandekonferens för de sju avlämnande grundskolorna (från Trosa, Vagnhärad, Gnesta, Nyköping och Oxelösund) till de elva mottagande gymnasieenheterna och KAA i Nyköping.

Under dagen träffas skolpersonal (specialpedagoger, kuratorer, skolledare mfl) enligt en schema för ett pedagogiskt överlämnande både muntligt och skriftligt, genom en enhetlig blankett som utgår ifrån Skolverkets mall för överlämnande.

Även Kommunala aktivitetsansvaret och Introduktionsprogrammen deltar under dagen. Här är ett par citat från dagen: Hoppas att detta får leva vidare! Det är värdefullt för oss och framför allt gynnar det våra ungdomar. 

Det är positivt att träffa representanter från skolorna och därmed korta avståndet mellan oss som aktörer. Effektiv organisation, bra med allt på ett ställe och bra utbyte.

Se filmen om överlämnandekonferensen på vår facebooksida: