Avslutande lärkonferens för Nyköping – Oxelösund!

Vår egen sista lärkonferens i projekt #jagmed var uppskattad och välbesökt! Över 100 personer var anmälda och på programmet fanns Region Sörmland, Martin Karlberg, workshops om Kommunala aktivitetsansvaret, Ungdomsteamet, framgångsrikt mentorskap och Uppdrag Psykisk hälsa.

        

 

 

 

 

 

 

Avslutande ord från Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Urban Granström.

Elevhälsa konferens bekräftar det vi lärt oss i #jagmed Nyköping Oxelösund

Hur kan elevhälsan arbeta förebyggande och genom samverkan med pedagoger och externa verksamheter för att motverka psykisk ohälsa hos ungdomar? Hur kan vi skapa ett salutogent förhållningssätt till spelande och skärmtid? Hur kan vi stimulera elever till att vilja tänka? Och hur kan vi arbeta för att förebygga sexuella trakasserier?

Detta var några av frågorna som lyftes under konferensen i Stockholm där föreläsare såsom Peter Friberg, Nina Rung, Anna Tebelius Bodin och Lena Göthe stod på programmet.