Tack för dessa tre lärorika år!

Här kommer en julhälsning från projekt #jagmeds sista skälvande arbetsdagar…! Efter att ha summerat dessa tre fantastiskt lärorika projektår med #jagmed så vill vi framför allt tacka er alla!

Det har varit så lärorikt och utvecklande att samarbeta med er alla kring våra ungdomar och vi hoppas att det kan fortsätta att utvecklas och förstärkas under det kommande året.

Förhoppningsvis ses vi på nästa års överlämnandekonferens vid skolstart igen!

Först ska vi alla vila ut och umgås med nära och kära och vara stolta över det arbete som har gjorts under 2018.

God jul och Gott nytt år till er alla!

På konferens om tidiga och samordnade insatser för unga

Den 5 och 6 december var vi på konferensen Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på Folkets hus i Stockholm

Barn ska bara vara trygga och få hjälp i tid. Enkelt att skriva under på, men ett läge som kräver långt utvecklad samverkan. Något som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet.
Konferensen vände sig till verksamma på olika nivåer som är intresserade av samverkan för tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Från Nyköping var det personal från både utbildningsförvaltningen och sociala förvaltningen som närvarade. Både Skolverket och Socialstyrelsen arrangerade konferensen gemensamt.

Den första dagen innehöll en bra blandning av inslag såsom: Uppsala Loves Hiphop – en föreställning om maktstrukturer och diskriminering bland unga, föreläsningar av Anette Wickström (Linköpings Universitet) om hur unga mår idag och av Per Germundson (Malmö Universitet) om förutsättningar och fallgropar för samverkan. Dessutom fanns valbara seminarier om Team Agera, Origo – resurscenter mot hedersrelaterat våld och förtryck, EU Horizon 2021 med flera.

Projektets sista SIP utbildning

Tillsammans med Socialtjänstens ungdomsstöd arrangerade #jagmed en sista SIP-utbildning och information om socialtjänstens arbete på Sunlight konferenshotell den 4 december. Ett 60-tal personer deltog och var mycket positiva i sina utvärderingar: Bra och tydlig information både från socialtjänsten och kring SIP. Bra att dela in i blandade grupper. Bra att få träna på ett case. God lunch och fika. Bra info från socialtjänsten. SIP-passet var bra, uppskattat med case och diskussioner, skapar mer aktivitet. Relevant information. Informativt, bra struktur, viktiga delar berörs, case bra!

Lokala ledningsgruppen för #jagmed har sitt sista möte!

Från vänster i bild: Rosmari Gärdin, utbildningschef Campus Nyköping, Henrik Eriksson, utbildningschef 7-9 och gymnasiet Nyköping, Johanna Karlsson ungdomssamordnare, och Mikael Wallström, förvaltningschef för utbildning i Oxelösunds kommun.

Vilka är då projektets slutsatser och lärdomar?

Det här har visat sig vara framgångsrikt:

Det är viktigt med hög kvalitet på överlämnande vid skolbyte

Stressa inte ut all information ur ungdomen tidigt utan vänta in att de berättar själva

Fokusera på rätt saker i en nära relation till eleven, så att oro, stress och ångestladdade situationer kan minska i skolsituationen

Att ha regelbunden och tät samverkan med BUP, habiliteringen, socialtjänsten runt enskilda elever gör att sannolikheten att lyckas med studierna för en elev ökar

Att ge möjlighet till enskilt stöd i mindre grupper för elever

Skapa en allians med elev och vårdnadshavare

Var uthållig och ihärdig i kontakterna med eleven – ge inte upp!

Utbyte och spridningsträff på Jobbtorg Strängnäs

I Strängnäs samverkar KomVux, KAA, Arbetsförmedling och näringsliv genom att på sitt Jobbtorg erbjuda insatser till ungdomar från 16 år, som kan vara i form av vägledning, praktik, utbildningskontrakt mm  Karin Svensson tog emot oss där och berättade tillsammans med sina anställda om verksamheten.

 

Avslutande lärkonferens för Nyköping – Oxelösund!

Vår egen sista lärkonferens i projekt #jagmed var uppskattad och välbesökt! Över 100 personer var anmälda och på programmet fanns Region Sörmland, Martin Karlberg, workshops om Kommunala aktivitetsansvaret, Ungdomsteamet, framgångsrikt mentorskap och Uppdrag Psykisk hälsa.

        

 

 

 

 

 

 

Avslutande ord från Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Urban Granström.