Projekt Lysa

Den här boken är en av barnens favoriter. Den handlar om en flicka som heter Maja som kan lysa sig genom det mörka slottet. Varje dag innan eller efter mellis läser vi böcker eller lyssnar på böcker tillsammans.

lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser , bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessalBoksamtal

Vi har börjat arbeta mer med boksamtal med våra 3-åringar. Vi tittar på bilder, diskuterar om vad vi tror kommer att hända och varför olika saker sker i boken.


-Vad betyder blind?
-Hur kan man gå i skogen om man inte ser något?

Lpfö18
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Vi upptäcker skuggor

Med hjälp av overheaden upptäckte barnen att det kunde bli häftiga skuggor på väggen. Djurens skuggor blev jättestora och det gick ju faktiskt att göra sin egna skugga tillsammans med alla småkryp.
I vårt arbete med Lysa har barnen fått prova på olika material, skapande,att använda sin kropp och ta hjälp av den i utforskandet. Många frågor och tankar har väckts.