Julgranar

Under den här veckan så har vi på Tiger Blå skapat julgranar. Vi började med att måla med två gröna nyanser på ett vitt kartongpapper. Sedan så klistrade vi dit paljetter och färgade piprensare på den utklippta julgranen.

(Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö 18)

Advent och adventskalender


I ett av våra fönster har vi nu satt upp en adventsljusstake och vi har tänt första ljuset.

Vi har även börjat att öppna våran adventskalender och bakom varje siffra finns en qrkod som vi scannar av med I-paden. När vi har scannat av qrkoden kommer en visa upp med film t ex. Blinka lilla stjärna där, Bockarna Bruse osv…

Boksamtal

Vi har börjat arbeta mer med boksamtal med våra 3-åringar. Vi tittar på bilder, diskuterar om vad vi tror kommer att hända och varför olika saker sker i boken.


-Vad betyder blind?
-Hur kan man gå i skogen om man inte ser något?

Lpfö18
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Vi upptäcker skuggor

Med hjälp av overheaden upptäckte barnen att det kunde bli häftiga skuggor på väggen. Djurens skuggor blev jättestora och det gick ju faktiskt att göra sin egna skugga tillsammans med alla småkryp.
I vårt arbete med Lysa har barnen fått prova på olika material, skapande,att använda sin kropp och ta hjälp av den i utforskandet. Många frågor och tankar har väckts.