Stor-liten och samma sort

Vi hittar många intressanta saker när vi går till skogen. Här uppmärksammade barnen att oj vilket litet träd. Vi såg att det var en liten tall bredvid vår stig och när vi tittade oss omkring så hittade vi stora tallar men också en stor gran och en liten gran. Vi pratade om träden och såg även likheter och skillnader mellan träden.

Masken Kurt

Masken kryper i sitt land, ögonlös och utan tand. Staren kommer på visit, maskens mamma ropar smiiiiit!

Idag när vi kom till skogen så hittade vi en mask. Ett perfekt tillfälle att undersöka detta fascinerande djur.
Vi lärde oss att;

Masken har ett hårt huvud som den använder för att borra sig ner i jorden.
Masken andas genom huden och den tycker inte om när det regnar för mycket för då blir gångarna nere i marken fulla med vatten.
Masken har inga ögon.

Masken äter gamla löv och den bajsar ut ny jord som är full av näring.
Masken är alltså väldigt viktig i naturen.

Ett litet löv

Då vi arbetar med matematik och språkutveckling så har vi de allra yngsta barnen bla valt att utforska och prata om begreppen stor och liten. Här i skogen letar vi efter ett litet löv. Vi hittade flera stycken i olika färger.

Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Matematik och språkpromenad

Vi arbetar nu med modulen Matematik och språkutveckling via läslyftet. I denna första del har vi fått i uppgift att ta med barnen på en matematik och språkpromenad, där vi bla ska passera olika landmärken och prata om olika begrepp.
Under vår promenad passerad vi vårt körsbärsträd, en jättestor Björk, skolans basketplan, en pedagogs hus och brevlådor. Vi gick framför, bakom, fort, sakta, med långa kliv och i en cirkel. Många nya begrepp och en härlig promenad.

Nu är vi igång igen!

Efter en lång sommar har vi nu startat upp verksamheten igen. Nu har några veckor med introduktioner passerat och nya familjer har välkomnats hit till vår förskola.

Alla Tigerbarn har under några veckor gått till skogen tillsammans. Här övar vi vår motorik, vi spanar efter djur och kollar in vår omgivning.

Vi målar sommaren!

På Tiger har vi haft skapande i två dagar. Vi har målat med vattenfärger och olika sorters penslar. De äldre Tigerbarnen fick i uppdrag att måla något med sommar. Sommarskuggan, regnbågar och solen blev några av motiven.

Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Ny lärmiljö

Vi har introducerat en ny lärmiljö för våra Tigerbarn. Här kan de utveckla sitt skriftspråk på olika sätt och med olika hjälpmedel. Bokstäver, siffror, alfabet och alla barnens namn finns just nu på platsen. Utvecklingen av denna lärmiljö kommer att fortskrida i samarbete med barnen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap Lpfö18