Ett litet löv

Då vi arbetar med matematik och språkutveckling så har vi de allra yngsta barnen bla valt att utforska och prata om begreppen stor och liten. Här i skogen letar vi efter ett litet löv. Vi hittade flera stycken i olika färger.

Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Matematik och språkpromenad

Vi arbetar nu med modulen Matematik och språkutveckling via läslyftet. I denna första del har vi fått i uppgift att ta med barnen på en matematik och språkpromenad, där vi bla ska passera olika landmärken och prata om olika begrepp.
Under vår promenad passerad vi vårt körsbärsträd, en jättestor Björk, skolans basketplan, en pedagogs hus och brevlådor. Vi gick framför, bakom, fort, sakta, med långa kliv och i en cirkel. Många nya begrepp och en härlig promenad.

Nu är vi igång igen!

Efter en lång sommar har vi nu startat upp verksamheten igen. Nu har några veckor med introduktioner passerat och nya familjer har välkomnats hit till vår förskola.

Alla Tigerbarn har under några veckor gått till skogen tillsammans. Här övar vi vår motorik, vi spanar efter djur och kollar in vår omgivning.

Vi målar sommaren!

På Tiger har vi haft skapande i två dagar. Vi har målat med vattenfärger och olika sorters penslar. De äldre Tigerbarnen fick i uppdrag att måla något med sommar. Sommarskuggan, regnbågar och solen blev några av motiven.

Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Ny lärmiljö

Vi har introducerat en ny lärmiljö för våra Tigerbarn. Här kan de utveckla sitt skriftspråk på olika sätt och med olika hjälpmedel. Bokstäver, siffror, alfabet och alla barnens namn finns just nu på platsen. Utvecklingen av denna lärmiljö kommer att fortskrida i samarbete med barnen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap Lpfö18

Vem lyser på väggen…

De tre små grisarna

Vi har läst sagan om de tre små grisarna och fastnade för hur vi ska kunna bygga hus som inte vargen kan blåsa omkull. Hur gör vi de stabila nog och vilken teknik ska vi använda oss utav?
Barnen har ritat ritningar och vi har letat efter rätt material.