Nu är vi igång igen!

Efter en lång sommar har vi nu startat upp verksamheten igen. Nu har några veckor med introduktioner passerat och nya familjer har välkomnats hit till vår förskola.

Alla Tigerbarn har under några veckor gått till skogen tillsammans. Här övar vi vår motorik, vi spanar efter djur och kollar in vår omgivning.

Vi målar sommaren!

På Tiger har vi haft skapande i två dagar. Vi har målat med vattenfärger och olika sorters penslar. De äldre Tigerbarnen fick i uppdrag att måla något med sommar. Sommarskuggan, regnbågar och solen blev några av motiven.

Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Förskolans dag!

Dagen startade med att hela förskolan samlades för en sångstund tillsammans. Vi sjöng förskolans dagsången och Ja må du leva, olika sånger om spindeln och andra klassiker.
Sen blev det förskoledisco och lek utomhus.

Ny lärmiljö

Vi har introducerat en ny lärmiljö för våra Tigerbarn. Här kan de utveckla sitt skriftspråk på olika sätt och med olika hjälpmedel. Bokstäver, siffror, alfabet och alla barnens namn finns just nu på platsen. Utvecklingen av denna lärmiljö kommer att fortskrida i samarbete med barnen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap Lpfö18

Vem lyser på väggen…