Vi letar bokstäver!

Att arbeta med språkutveckling och barns skriftspråk kan ske på flera olika vis. Här provar treåringarna på att leta efter bokstäver som passar till deras bildkort. Vi pratar om vilka som är lika, vad bokstaven heter och vilket ljud den har. Några började leta efter bokstäverna som finns i deras namn.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap lpfö18

Stor-liten och samma sort

Vi hittar många intressanta saker när vi går till skogen. Här uppmärksammade barnen att oj vilket litet träd. Vi såg att det var en liten tall bredvid vår stig och när vi tittade oss omkring så hittade vi stora tallar men också en stor gran och en liten gran. Vi pratade om träden och såg även likheter och skillnader mellan träden.

Masken Kurt

Masken kryper i sitt land, ögonlös och utan tand. Staren kommer på visit, maskens mamma ropar smiiiiit!

Idag när vi kom till skogen så hittade vi en mask. Ett perfekt tillfälle att undersöka detta fascinerande djur.
Vi lärde oss att;

Masken har ett hårt huvud som den använder för att borra sig ner i jorden.
Masken andas genom huden och den tycker inte om när det regnar för mycket för då blir gångarna nere i marken fulla med vatten.
Masken har inga ögon.

Masken äter gamla löv och den bajsar ut ny jord som är full av näring.
Masken är alltså väldigt viktig i naturen.

Matematikpromenad

Ett litet löv

Då vi arbetar med matematik och språkutveckling så har vi de allra yngsta barnen bla valt att utforska och prata om begreppen stor och liten. Här i skogen letar vi efter ett litet löv. Vi hittade flera stycken i olika färger.

Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Matematik och språkpromenad

Vi arbetar nu med modulen Matematik och språkutveckling via läslyftet. I denna första del har vi fått i uppgift att ta med barnen på en matematik och språkpromenad, där vi bla ska passera olika landmärken och prata om olika begrepp.
Under vår promenad passerad vi vårt körsbärsträd, en jättestor Björk, skolans basketplan, en pedagogs hus och brevlådor. Vi gick framför, bakom, fort, sakta, med långa kliv och i en cirkel. Många nya begrepp och en härlig promenad.

Välkomna tillbaka till ett nytt lärorikt år hos på Ru.

Vi arbetar med att lära känna varandra och ett arbetssätt som vi använder oss av är kompissolen.
Vi har målat pinnar som vi plockat i skogen. Nu ska vi dekorera dem innan vi hänger upp dem på väggen.
Det pågår mycket bygglek.
Dinosaurierna hålls levande varje dag.