Julkalender på Ru

Första, andra, tredje, fjärde

Lucköppning! Lucka 9 var på tur, vi samtalar om siffran, hur ser den ut, vilken form ser vi och vad har den för färg.
På baksidan av luckan ser vi en bild av en adventsljusstake. Samtal kring antal och begrepp sätter fart!

Hur många ljus ser vi? Hur många ljus brinner? Hur ser ljusen ut?


Barnen har många förslag på olika begrepp kring bilden
”Den är kort, och den lång” ”Den är smal” ”Den är längre, den som inte brinner”
Vi introducerar ordningstalen första, andra, tredje och fjärde i samtalet:
Det första ljuset är kortast, det andra ljuset är längre, tredje och fjärde ljusen är längst.

Julkalender

Årets julkalender för de yngsta hittar vi bla digitalt tack vare polyglutt. Ett barn får hjälpa till att klicka upp dagens lucka på iPaden. Här kommer det upp olika bilder på saker vi kan fundera över, prata om eller arbeta vidare med. Dagens lucka innehåller också en liten julklapp.
De äldre Tigerbarnen öppnar en snällkalender med olika uppdrag och funderingar och får också en julklapp.

På eftermiddagen samlas vi alla Tigerbarn och öppnar Matematikkalendern. Här pratar vi former, räknar olika saker och får olika uppdrag med matematik som fokus.

Lång och kort

I den del av läslyftet som vi nu arbetar med ska vi presentera olika begreppspar. Här i skogen fick Tigerbarnen möta lång och kort. Vi mätte de olika snörena, vi mätte pedagog och barn och vi testade att se hur många barn som fick plats på det korta och det långa snöret. Vi pratade också om olika djur som vi kan finna i skogen som kan vara långa och korta och kom fram till att bla. orm och mask som bra djur att representera dessa begrepp.

Vi letar bokstäver!

Att arbeta med språkutveckling och barns skriftspråk kan ske på flera olika vis. Här provar treåringarna på att leta efter bokstäver som passar till deras bildkort. Vi pratar om vilka som är lika, vad bokstaven heter och vilket ljud den har. Några började leta efter bokstäverna som finns i deras namn.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap lpfö18

Stor-liten och samma sort

Vi hittar många intressanta saker när vi går till skogen. Här uppmärksammade barnen att oj vilket litet träd. Vi såg att det var en liten tall bredvid vår stig och när vi tittade oss omkring så hittade vi stora tallar men också en stor gran och en liten gran. Vi pratade om träden och såg även likheter och skillnader mellan träden.

Masken Kurt

Masken kryper i sitt land, ögonlös och utan tand. Staren kommer på visit, maskens mamma ropar smiiiiit!

Idag när vi kom till skogen så hittade vi en mask. Ett perfekt tillfälle att undersöka detta fascinerande djur.
Vi lärde oss att;

Masken har ett hårt huvud som den använder för att borra sig ner i jorden.
Masken andas genom huden och den tycker inte om när det regnar för mycket för då blir gångarna nere i marken fulla med vatten.
Masken har inga ögon.

Masken äter gamla löv och den bajsar ut ny jord som är full av näring.
Masken är alltså väldigt viktig i naturen.