Förskolans dag!

Dagen startade med att hela förskolan samlades för en sångstund tillsammans. Vi sjöng förskolans dagsången och Ja må du leva, olika sånger om spindeln och andra klassiker.
Sen blev det förskoledisco och lek utomhus.

Ny lärmiljö

Vi har introducerat en ny lärmiljö för våra Tigerbarn. Här kan de utveckla sitt skriftspråk på olika sätt och med olika hjälpmedel. Bokstäver, siffror, alfabet och alla barnens namn finns just nu på platsen. Utvecklingen av denna lärmiljö kommer att fortskrida i samarbete med barnen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap Lpfö18

Vem lyser på väggen…

De tre små grisarna

Vi har läst sagan om de tre små grisarna och fastnade för hur vi ska kunna bygga hus som inte vargen kan blåsa omkull. Hur gör vi de stabila nog och vilken teknik ska vi använda oss utav?
Barnen har ritat ritningar och vi har letat efter rätt material.