Ett litet löv

Då vi arbetar med matematik och språkutveckling så har vi de allra yngsta barnen bla valt att utforska och prata om begreppen stor och liten. Här i skogen letar vi efter ett litet löv. Vi hittade flera stycken i olika färger.

Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *