Julgranar

Under den här veckan så har vi på Tiger Blå skapat julgranar. Vi började med att måla med två gröna nyanser på ett vitt kartongpapper. Sedan så klistrade vi dit paljetter och färgade piprensare på den utklippta julgranen.

(Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö 18)

Projekt Lysa

Den här boken är en av barnens favoriter. Den handlar om en flicka som heter Maja som kan lysa sig genom det mörka slottet. Varje dag innan eller efter mellis läser vi böcker eller lyssnar på böcker tillsammans.

lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser , bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessalBoksamtal

Vi har börjat arbeta mer med boksamtal med våra 3-åringar. Vi tittar på bilder, diskuterar om vad vi tror kommer att hända och varför olika saker sker i boken.


-Vad betyder blind?
-Hur kan man gå i skogen om man inte ser något?

Lpfö18
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.