Tomten

Midvinternattens köld är hård,

stjärnorna gnistra och glimma.

Alla sova i enslig gård

djupt under midnattstimma.

Månen vandrar sin tysta ban,

snön lyser vit på fur och gran,

snön lyser vit på taken.

Endast tomten är vaken.

Allhelgona!

Nu i helgen så beger sig många till kyrkogården för att hedra de som lämnat jordelivet. Men långt ifrån alla kan ta sig dit. Då får vi ordna så att man i alla fall kan sätta ljus och minnas.

Fruängskällan ordnade så fint med granris, inköpta gravljus och gudstjänst i trädgården. En uppskattad tjänst som fick många deltagare.