Avslut på gravitationsprojektet.

Snögruppen på Äventyraren har under hösten 2019 arbetat med gravitation men nu är vi redo för ett nytt projekt.

Vi frågade barnen vad de lärt sig under detta projekt, barnens reflektioner:

-Vi har lärt oss om jordens kärna och att den är som en magnet så att vi inte trillar av jorden och åker upp i rymden.

-Vi har lärt oss ord & begrepp som: Tellus, gravitation & tyngdkraft.

Vilket spännande och roligt projekt vi haft. Barnen har nu önskar att få starta ett nytt projekt om rymden!

Vi lär oss om sociala medier

Vid lunchen på Äventyraren har vi under en period fått läsa på mjölkpaketen om sociala medier. Vi har diskuterat om vad en social media är och hur man gör på internet.

idag på mjölkpaketet fick vi svara på olika frågor och vi lärde oss nya saker om internet och sociala medier.

-man får inte skriva elaka saker till någon annan människa, barn 5 år

Vi hade 2 rätt men fick lära oss rätt svar på de frågorna vi svarat fel. Jätte spännande diskussion och vilket enkelt sätt att arbeta med vår värdegrund och att lära oss mer om digitala medier.

Barnkonventionen och att alla barn ska få gå i skolan.

Idag har några av de äldsta barnen varit ute på cykeltur och tittat på olika skolor! Vi besökte Östra skolan, Brandkärrsskolan och Rosenkulla skolan. Barnen tyckte det va jätte roligt att få se på sin egen och sina kompisars skolor!

När vi kom tillbaka till förskolan läste vi boken Gå i skolan skriven av Sollenberg, Lisa. Vi diskuterade då att barnkonventionen är väldigt bra för att alla barn ska få gå i skolan helt gratis!

Barns kommentar: barn har barnkonventionen för att få gå i skolan, och när vuxna går i skolan kanske vuxenkonventionen bestämmer att vuxna får gå i skolan.

I förskolan läroplan står det:

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildning ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter” (Skolverket, 2018, s.5)


Gravitation

Snögruppen har utforskat bilars rörelse samt flygplan, vi pedagoger vill därför utmana barnen vidare. Vi har nu utifrån barnens intresse påbörjat vårat nya projekt om gravitation. Vi har tillsammans sett en kort film om Newton när han får ett äpple i huvudet, vi har diskuterat varför äpplet ramlar ner och inte upp, vi har även testat att släppa själva att släppa två legobitar från samma höjd och olika höjd.

  • Dem ramlar ner samtidigt.
  • Coolt.
  • legobitarna är lätta därför ramlar dem samtidigt.

Vi har även påbörjat ett bygge av en kulbana, men också arbetat med datorplattan för att få kulan till mål. Vi diskuterar varför kulan trillar ner i hålet och att det är för jordens gravitation som drar ner allting mot marken.

Snögruppen på teater.

Idag har Snögruppen (5 åringarna) på Äventyraren varit på teater på Bryngelstorpsskolan. Teatern hette: hör du vinden? Det spelades massor med musik och vi fick vara med i slutet och sjunga och dansa tillsammans med skådespelarna.

Vilken rolig dag, super spännande att få vara på skolan också tillsammans med de äldre eleverna!