Vi lär oss om sociala medier

Vid lunchen på Äventyraren har vi under en period fått läsa på mjölkpaketen om sociala medier. Vi har diskuterat om vad en social media är och hur man gör på internet.

idag på mjölkpaketet fick vi svara på olika frågor och vi lärde oss nya saker om internet och sociala medier.

-man får inte skriva elaka saker till någon annan människa, barn 5 år

Vi hade 2 rätt men fick lära oss rätt svar på de frågorna vi svarat fel. Jätte spännande diskussion och vilket enkelt sätt att arbeta med vår värdegrund och att lära oss mer om digitala medier.

Barnkonventionen och att alla barn ska få gå i skolan.

Idag har några av de äldsta barnen varit ute på cykeltur och tittat på olika skolor! Vi besökte Östra skolan, Brandkärrsskolan och Rosenkulla skolan. Barnen tyckte det va jätte roligt att få se på sin egen och sina kompisars skolor!

När vi kom tillbaka till förskolan läste vi boken Gå i skolan skriven av Sollenberg, Lisa. Vi diskuterade då att barnkonventionen är väldigt bra för att alla barn ska få gå i skolan helt gratis!

Barns kommentar: barn har barnkonventionen för att få gå i skolan, och när vuxna går i skolan kanske vuxenkonventionen bestämmer att vuxna får gå i skolan.

I förskolan läroplan står det:

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildning ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter” (Skolverket, 2018, s.5)