Projekt lever i vår miljö!

Snögruppen har ett tag arbetat med rymden och nu har vi byggt ett rymdskepp för att bidra till vår lek! Så spännande, vi har skapat kontrollpaneler av återbruksmaterial, genom återbruk fick vi använda vår fantasi och kreativitet för att skapa kontrollpanelerna och nu kan vi äntligen utveckla leken genom det vi själva har skapat!