Barnkonventionen och att alla barn ska få gå i skolan.

Idag har några av de äldsta barnen varit ute på cykeltur och tittat på olika skolor! Vi besökte Östra skolan, Brandkärrsskolan och Rosenkulla skolan. Barnen tyckte det va jätte roligt att få se på sin egen och sina kompisars skolor!

När vi kom tillbaka till förskolan läste vi boken Gå i skolan skriven av Sollenberg, Lisa. Vi diskuterade då att barnkonventionen är väldigt bra för att alla barn ska få gå i skolan helt gratis!

Barns kommentar: barn har barnkonventionen för att få gå i skolan, och när vuxna går i skolan kanske vuxenkonventionen bestämmer att vuxna får gå i skolan.

I förskolan läroplan står det:

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildning ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter” (Skolverket, 2018, s.5)


Gravitation

Snögruppen har utforskat bilars rörelse samt flygplan, vi pedagoger vill därför utmana barnen vidare. Vi har nu utifrån barnens intresse påbörjat vårat nya projekt om gravitation. Vi har tillsammans sett en kort film om Newton när han får ett äpple i huvudet, vi har diskuterat varför äpplet ramlar ner och inte upp, vi har även testat att släppa själva att släppa två legobitar från samma höjd och olika höjd.

  • Dem ramlar ner samtidigt.
  • Coolt.
  • legobitarna är lätta därför ramlar dem samtidigt.

Vi har även påbörjat ett bygge av en kulbana, men också arbetat med datorplattan för att få kulan till mål. Vi diskuterar varför kulan trillar ner i hålet och att det är för jordens gravitation som drar ner allting mot marken.