Änstugan åker till Östermalma

Den här veckan har Ängstugans barn utforskat Östermalma. Vi har sprungit i labyrinten, tränat att få jämnvikt på gungbrädan, lärt oss om djuren som finns i vår skog och funderat på vad det står på skyltar.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för kunskap om natur, samhälle och teknik.” Lpfö 18, s. 9