Ängstugan till Stjärnholm

På förmiddagarna är vi inne och leker i bussen. Vi kan leka med:

Barnen kan även läsa böcker i våra läshörnor eller leka i djurhörna.

Lägga pussel och spela spel kan vi också göra.

Den här veckan har förskolebussen gått till Stjärnholm.

Vi har läst på skyltar och kartor.

Vi har besökt hästarna och reflekterat kring skulpturerna i skulpturparken.

Lekplatsen och labyrinten var också roliga.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö 18, s. 13