10/6 Malmbryggshagen/Ekorren vä: femöre

Härlig dag vid Femöre,Strandstugan. Lek bland klippor och sten och balansen stärks hos barnen. Några ville bada men nöjde sig med att svalka fötterna. Inte lätt att förstå temperatur skildringen riktigt. Ca 23° i solen och 13° i vattnet.