5/6 malmbryggshagen/ Ekorren.

Vi tittar vad man kan hitta vid stranden på örstigsnäs. Snäckor och tång hittade vi.
Plantering av en gren. Kan det bli ett träd?
Härlig dag i Strandstuviken