Morgonaktiviteter

Under tre veckor nu har vi använt oss av en aktivitetstavla på morgonen där barnen får välja var de vill vara när de kommer. Barnen kan välja mellan att vara ute, i ateljén, i sinnesrummet eller i ”matsalen”. I matsalen dukar vi upp med spel, konstruktion och andra aktiviteter.

Eller spela spel ☺️