Vi hittade en snigel (snäcka)

Ett barn hittade en snigel ute på gården och visade den för sina kompisar. Några av barnen ville ta hand om snigeln (snäckan). De ville veta vad sniglar äter så dom kunde ge snigeln mat. Vi sökte på Google vad snäckor äter. Det visade sig att de äter allt som växer som till exempel frön, blommor, gräs och blad. Barnen började genast samla på sig olika växter.

Barnen skjutsade snäckan på sina cyklar. De undersökte den med förtorningslas. De läste böcker för den. De ritade och klippte ut insekter som kompisar till snäckan.