Böcker

Idag visade jag upp alla böcker vi lånat på biblioteket för barnen i stora gruppen på humlan.

Alla barn hittade någon eller några böcker som tilltala dem 😀📚