Skogsbingo

Idag ville barnen på stora humlan gå till skogen, så då gjorde vi det! I väskan hade jag packat ner bingo-äggkartonger som jag gjort iordning.

Barnen fick jobba två-och-två och det gällde att hitta så många av skogsföremålen som möjligt!

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.” -Lpfö18