iPad

Något som vi använder iPaden till på stora humlan är främst till dokumentation men även för inlärning och språkutveckling.

En app som vi använder mycket i undervisningssyfte är minilobes – ”vilken ska bort?”. Där får barnen lära sig vad som hör ihop och inte. Det finns tre nivåer med olika svårighetsgrad. Appen är anpassad för barn i åldern 3-7 ☺️📱