Blorpen och alla färgerna

Idag fortsatte ekorregruppen med att arbeta kring boken om Blorpen. Två barn fick följa med mig och lyssna på boken och sedan rita av en sida ur den.

Nu har snart alla i ekorregruppen lyssnat och ritat av boken om Blorpen och alla färger 😀🎨