Rörelseglädje

Det är viktigt att barnen får mer grovmotorisk träning redan i förskolan, helst en stund varje dag, som bygger på barns rörelsemönster och rörelseglädje.

Att röra sig och ha koll på grovmotoriken har stor betydelse, inte bara för den fysiska hälsan. Forskning visar att det också påverkar sådant som inlärning, koncentration, självförtroende och självbild.