1-3 åringarna

Som vanligt inledde vi förmiddagen med frukt- och sångsamling

Efter samlingen fick barnen leka fritt. Vissa av barnen ville läsa bok, medans andra ville bygga med klossar.