Om bloggen

Välkommen till Ekbackens förskolas blogg!

Ekbacken är en varm, öppen, och lustfylld förskola med barnens bästa i fokus. I vår inbjudande miljö finns möjligheter för barnen till utforskande och utmanande lärande lek.

Här kommer du att kunna läsa om den dagliga verksamheten på förskolan!