Båt och Bil

På morgonen idag byggde ett par barn på Lingonet en båt. Här är den fortfarande på land och de håller på att meka förfullt.

Havet är alldeles bredvid!

(smartboarden är ett av de digitala verktygen vi använder på förskolan. Vi kan bla. komplettera leken, förändra miljöer och förflytta oss dit vi vill)
Efter en stund förvandlades båten till en bil, men strålkastare.
Havet byttes ut mot stadstrafik.

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande” Lpfö18

Lek!

Hos våra yngre barn, på Blåbäret, ligger stort fokus på leken. Med fantasins hjälp kan man ju hamna var som helst!
Vad händer med djuren? Ska de åka till hagen? Eller flytta till en annan ladugård? Eller är de sjuka och måste åka till veterinären? Eller följa med Mamma Mu till badhuset? Vem vet….som sagt i fantasins värld kan allt hända!

Mönster och mätning!

Barnen lägger mönster med olika material.
På utflykten lägger vi mönster med naturmaterial. ”Kotte pinne kotte pinne kotte pinne…”
-Det låter som musik!
d
Hur många kaplastavar lång är jag?
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta. Lpfö -18