Kottar

Efter att ha sett ett avsnitt av ”’Djurverket” som handlade om ekorrar, så gick vi ut på skogspromenad och letade ekorrar och kottar som ekorren ätit på.

Ekorrar såg vi inga….men kottar hittade vi! Men….vem har egentligen ätit på dem? De ser ju lite olika ut….
Vi letar information med hjälp av vår lärplatta.

Djur!

På Lingonet jobbar vi med olika djur. 3-4 åringarna har pratat om hästar. Vi har bla besökt ett stall, lärt oss många nya ord och målat hästar.
5-6 åringarna jobbar också med djur. Vi har skapat olika djur i lera och gjort ett bo till dem. Samtidigt lär vi oss lite om djuren. Vad äter dem? Hur bor dem? osv.
Här är ett marsvin som just flyttat in i sitt fina hem. Marsvinet heter Stellan och är brun under magen.

I våra projektarbeten kan vi ta vara på barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att lära sig nya saker och att prova olika tekniker och idéer. Vi använder våra digitala verktyg för att dokumentera, söka fakta och skapa egna material tex film.

Mönster och mätning!

Barnen lägger mönster med olika material.
På utflykten lägger vi mönster med naturmaterial. ”Kotte pinne kotte pinne kotte pinne…”
-Det låter som musik!
d
Hur många kaplastavar lång är jag?
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta. Lpfö -18