När fantasin får vingar…

Några barn byggde ett stort ägg med magneterna runt samlingsmattan…
Fantasin tar dem med till ”dinosaurieland” och träd och dinosaurier flyttar in.
De har en lägereld som lyser upp när natten kommer.

Lpfö -18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

– fantasi och föreställningsförmåga

Mönster och mätning!

Barnen lägger mönster med olika material.
På utflykten lägger vi mönster med naturmaterial. ”Kotte pinne kotte pinne kotte pinne…”
-Det låter som musik!
d
Hur många kaplastavar lång är jag?
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta. Lpfö -18