Kommunikation och skapande

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna på högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka , lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften” Lpfö18

Böcker av olika slag finns tillgängliga för alla på förskolan.
Spela spel är ett sätt att främja språkutvecklingen. Man får också möjlighet att lära sig vänta på sin tur och följa spelregler.
Det finns så många sätt att upptäcka språket. Här hittar barnet sitt namn på blöjhyllan, jämför med andras namn, pekar och benämner de bokstäver hen känner igen och frågar vad de andra heter.
Korkar med bokstäver! Ett kul sätt att bilda ord. Bilder med enkla ord finns också.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” Lpfö18

Vi fortsätter arbeta med sagan om Bockarna Bruse. Här ska vi skapa ett landskap för sagan. Barnen tar in sand till ena sidan av bordet och häller jord på den andra halvan. I jorden sår vi gräsfrön.
I mitten rinner en å, eller bäck. Vatten gör vi av silkespapper. Nu behövs en bro!
Vi hjälps åt att riva tidningspapper i mindre bitar. Kan man verkligen bygga en bro av papper?
Ja det gick! Om man också har lite hönsnät och tapetklister! När den har torkat ska vi måla bron.
Ute på gården byggs det också mycket. Just nu är det ofta en båt som byggs av allt möjligt material som finns på gården. Med fantasins hjälp kan man hamna var som helst!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *