Banor….

Några barn började bygga med några rör som vi har på gården….

De provade att hålla i röret och hälla vatten….
Det krävdes både koncentration, uppfinningsrikedom och samarbete för att få det att fungera……
De försökte på fler sätt, genom att använda olika ”stöd”….
Från att varit en vattenbana, nu blev det en boll-bana!
Boll- OCH vatten-bana! 🙂
Dagen därpå fortsatte det med att vi lade röret i en backe….först blev det en bilbana…
och sedan provade vi med vatten. En del bilar fastnade, en del åkte fort, en del lite långsammare. Vi upptäckte att de bilar som hade en speciell sorts däck gick fortare.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla,

-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

-förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

-förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen , Lpfö-18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *