Naturhjälpare

Förra veckan gick vi ut på en skräp-plockar-promenad. Lingonet gick en skogspromenad och blåbäret letade skräp på gården.

Innan vi gick ut tittade vi på ett avsnitt av ”Barr och Pinne”, som också hjälper djur och natur på olika sätt.
Det är bra om man hjälps åt!
Vi hittade en hel del skräp längs vår väg….
Mer skräp, ner i påsen!

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla – förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”
Lpfö18


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *