Båt och Bil

På morgonen idag byggde ett par barn på Lingonet en båt. Här är den fortfarande på land och de håller på att meka förfullt.

Havet är alldeles bredvid!

(smartboarden är ett av de digitala verktygen vi använder på förskolan. Vi kan bla. komplettera leken, förändra miljöer och förflytta oss dit vi vill)
Efter en stund förvandlades båten till en bil, men strålkastare.
Havet byttes ut mot stadstrafik.

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande” Lpfö18

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *