Om bloggen

Vi säger Ja till barnen

Du som förälder kommer att märka att vi ger ditt barn inflytande över sin dag hos oss. Det gör vi genom att säga JA istället för nej. Kräver situationen ett nej sker det med motivation. Vi ser ditt barn som kompetent och aktivt i sin utveckling med en vilja att utvecklas och lära tillsammans med andra.

Genom dokumentation vill vi visa dig ditt barns kompetens men också den kompetens en grupp barn tillsammans skapar. Ditt barn kommer att utmanas inspireras och stärkas i sin tro på sig själv och sin egen förmåga.