Yoga

Vi har introducerat barnen i yoga. Det är Brum som yogar med oss. Barnen visade stort intresse. Många barn var med och gjorde rörelserna och tyckte det var roligt medans de andra tittade nyfiket vad vi gjorde.

Lpfö18 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

Violens vecka!

Barnen har tillsammans med en pedagog reflekterat över sagan som barnen skapat tillsammans förra veckan. När vi var klara skapar barnen sagan igen med rekvisitan i leken.

Förskolan ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation.(Lpfö 18)

Skapande av våra förvarings korgar går också bra.

Förskolan ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper(LpFö18

Violens v.5

Vi har målat med filmjölk på fönstret, så nu kunde vi projicera upp ett fantaststiskt akvarie synligt ute på gården. Barnen förundras över hur fina fiskar det var, vilka färger, hur många?

Den här veckan har kylan slagit till, så vi har projicerat upp många sagor, rörelseprogram och sånger inne.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. (Lpfö 18)

Vi har målat kulmålning med barnen på våra bockar, barnen valde färger samt hur många kulor de ville rulla.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet och kreativitet.
(Lpfö 18)

Några barn på Violen har nu på morgonen radat upp alla djuren så fint i en cirkel. Ett vackert mönster. Det var en stor koncentration för att få till det så bra. Under tiden pratade de med varandra och diskuterade om djuren.

– De är glada att vara tillsammans.

– De bor här. I skogen.

– De står här. De gör ingenting.

Violens vecka!

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling och lära känna sin närmiljö (Lpfö 18)

Tillsammans byggde barnen en bro bockarnas bro i kombon.

Vi använder oss av URs kalender som handlar om känslor vi har pratat om känslorna arg, ledsen, blyg och förvånad den här veckan.

🎄 Julkalender från UR, känslor.

Vi på violen har öppnat de två första luckorna i vår adventskalender, bakom varje lucka gömmer sig ett djur med en känsla, vi har hittills mött en sköldpadda, han var lite arg sa barnen och i dagens lucka träffade vi en katt som berättar om hur det är att vara ledsen. Vi samtalar med barnen om hur de kan kännas för dom att vara arga och ledsna och vad som gör dom ledsen eller arg, och hur ser vi ut när vi är ledsen eller arg?
Barnen får turas om att öppna luckorna.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra.