Violens vecka!

Vi började veckan med att uppmärksamma ”Rocka sockor dagen” vi lyssnade på låten Rocka Rocka sockorna. Sen färglade barnen egna sockor. (Finns uppsätta i ateljefönstret)
Några av barnen har i veckan varit på stora gården som är så spännande.
I veckan hade barnen lyckan att på nära håll titta på denna maskin precis utanför vårt fönster som lagade vår brunn.

Violens vecka!

Då barnen visar stort intresse för bokstäver har vi den här veckan använt lärplattan och tillsammans har barnen letat efter sin första bokstav. Här är några begynnelsebokstäver.
Barnen undersöker alfabetet och vill alltid veta var deras bokstav är. Många barn har lärt sig hur deras bokstav ser ut.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk (LpFö18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka reflektera över och pröva olika lösningar. (LpFö18)

I veckan har vi använt en del digitala hjälpmedel till att förundras över hur vi kunde skapa djur i appen som tex Tripp Trapp Träd samt även bygga pussel på lärplattan.

Förskolan ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (LpFö18)

Yoga

Vi har introducerat barnen i yoga. Det är Brum som yogar med oss. Barnen visade stort intresse. Många barn var med och gjorde rörelserna och tyckte det var roligt medans de andra tittade nyfiket vad vi gjorde.

Lpfö18 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

Violens vecka!

Barnen har tillsammans med en pedagog reflekterat över sagan som barnen skapat tillsammans förra veckan. När vi var klara skapar barnen sagan igen med rekvisitan i leken.

Förskolan ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation.(Lpfö 18)

Skapande av våra förvarings korgar går också bra.

Förskolan ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper(LpFö18

Violens v.5

Vi har målat med filmjölk på fönstret, så nu kunde vi projicera upp ett fantaststiskt akvarie synligt ute på gården. Barnen förundras över hur fina fiskar det var, vilka färger, hur många?

Den här veckan har kylan slagit till, så vi har projicerat upp många sagor, rörelseprogram och sånger inne.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. (Lpfö 18)

Vi har målat kulmålning med barnen på våra bockar, barnen valde färger samt hur många kulor de ville rulla.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet och kreativitet.
(Lpfö 18)

Några barn på Violen har nu på morgonen radat upp alla djuren så fint i en cirkel. Ett vackert mönster. Det var en stor koncentration för att få till det så bra. Under tiden pratade de med varandra och diskuterade om djuren.

– De är glada att vara tillsammans.

– De bor här. I skogen.

– De står här. De gör ingenting.