Mandelblomman lär sig om träd

Idag har mandelblomman varit i skogen och tittat på träd. Vi har undersökt lönnens och björkens löv och funderat lite på varför de byter färg. Här är några teorier som kom fram:

1. För att de växer
2. För att blir långa
3. För att det blir vinter
4. För att det regnar eller blåser.

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp” Läroplan för förskolan, Lpfö-18

Mandelblomman på ängen

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår
i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna.
” Läroplan för förskolan, Lpfö-18.

Mandelblommans första skogsdag

Idag har mandelblomman gått till skogen för första gången. Det kändes både nytt och bekant för barnen som varit mycket i skogen tidigare år, men nu var det ju så länge sedan. Vi övade på att ställa upp oss på led och hålla ledet under hela promenaden fram till kojan där vi stannade.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.” Läroplan för förskolan, Lpfö-18.

Sagostund på Mandelblomman

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats för förskolan som Nyköpings förskolor arbetar med. På Ängstugans förskola har vi valt att fördjupa oss i modulen ”Läsa och berätta”. Det betyder att vi kommer att ha ett ännu större fokus på sagor och berättelser den här terminen.

Lek och rörelse på mandelblomman

Idag har vi lekt rörelselekar utifrån bamsekort på mandelblomman. Barnen fick turas om att välja ett kort ut de olika högarna och vända upp det så att alla kunde se. Sedan utförde vi rörelserna efter förmåga. Vi hade väldigt roligt och barnen tjöt faktiskt av skratt mellan varven.
Allra roligast var när Bamse uppmanade oss att klappa oss på rumpan! Men jag kan lova att det är svårare än vad det ser ut…

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur
viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
/ Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Mandelblomman slår på stora trumman

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.”

Mandelblomman och Smörblomman på cykeltur

Efter vilan bestämde sig några Mandelblommor och några Smörblommor för att göra en gemensam utflykt till lekparken vid Ängstugans koloniområde.

Vi hade med oss mellanmål och frukt.

Midsommar på Ängstugan

Traditionsenligt firande på Ängstugans förskola!
Vi klär midsommarstången och dansar till Små grodorna och andra dansvänliga sånger. Vi avslutade som sig bör med raketen . Såpbubbelmaskinen levererade. Jordgubbar serveras till efterrätt. Glad midsommar! 🍓🐸🌸🌼🌹💃🕺🏼

Leksaksdag

Idag var det äntligen dags för leksaksdag, efter maten så samlades vi och alla fick berätta om sin leksak. Sen lekte vi med leksakerna och dem fick ingå i många olika lekar. Barnen visar att de är rädda om sin leksak precis som med vårt material och de bytte leksaker med varandra.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning”, Lpfö, 2018