Blåklockans arbete med integritet!

Vi strävar efter att barnen ska värna och respektera varandras integritet. Ett led i detta är att lära barnen att använda Stopphanden när de tycker att kompisen kommer för nära eller gör något som inte känns bra. Vi ser goda resultat av detta arbete i barngruppen även bland dem yngsta barnen. Barnen använder handen och säger Stopp. När barnen gör detta fungerar vi pedagoger som stödjande vuxen och synliggör barnets önskan om att få vara ifred tex.

På spaning efter Gruffalon & Trollet

Vi hittar en pinne som blivit alldeles mjuk och lätt att ta isär. Vi jämför med en annan pinne som vi hittar på marken. Den pinnen var fortfarande hård. Vad kan de bero på?

Vi hittar ett snöre som barnen från Violen tror är Trollets. Undrar varför han har fäst snöret där?

Vi hittar skräp i naturen. Barnen tycker vi ska ta med det till förskolan och slänga i papperskorgen.

Tacksamt att vistas i skogen. Skogen erbjuder så mycket att upptäcka och öva på. Här övar barnen balansen på bockarna Bruses bro.

Vi bygger barkbåtar i skogen, så synd att vi inte hittade någon pöl med vatten för att sjösätta våra båtar.

En stackars liten Gråsugga hittade vi under en Sten. Snabbt försökte den undkomma våra nyfikna blickar.

Vi konstaterar även att det är väldigt svårt att hitta några röda löv. Alla är numer bruna och svarta.

En fantastisk förmiddag tillsammans med delar av blåklockan och violen barn.

Mia , Johanna, Wilma och Safia

Skogspromenad med blåklockorna

Vi undersökte en stubbe och fanns en liten larv och en liten mask.


Vi undrar om detta kan vara Gruffalons stenhus/ grotta?

Vi hittade ngt som inte skulle vara i naturen. Vi tog med oss plasten tillbaka till förskolan och slängde dem i plaståtervinningen.

Vi mötte också en hund på vägen, där påmindes vi om att vara tysta och inte skrika för då blir hunden rädd.

Mia; Safia, Johanna.

Ljuvliga Skog

I en låda hittade vi ett övergivet getingbo. Vi plockar ner det övergivna getingboet och studerade dess uppbyggnad. Vi undrar vart getingarna tagit vägen nu på hösten?

Getingbon är riktigt fina.

Vi reflektera återigen över bilderna om allmansrätten.

I dag pratar vi om att inte skrika och inte skräpa ner.

Vi studerar löven och sorterar dem efter storleken minst och störst.


Vi besöker vårt träd. Det visade sig att Gruffalon inte ätit upp våra morötter som vi la dit förra veckan. Är det så att Gruffalon inte gillar morötter, vill han kanske ha gröt istället?

På spaning efter Gruffalon och Trollet.

Skogsäventyr: Blåklockan och Violen.

Vi hittar likadana svampar som finns i boken om Gruffalon. Röda flugsvampar med prickar på. Återigen pratar barnen om att dessa får man inte äta.

Vi fortsätter vår promenad och hittar bilder på Allmansrätten. Vi pratar om vad vi får och inte göra.

-Att det är viktigt att inte skrika i naturen för att inte skrämma djuren.

Vi hittar skräp i naturen som inte ska vara där. Vi tar hand om skräpet för att djuren inte ska skada sig. Kanske kan vi skapa något nytt med det.

Vi väljer ett nytt träd som gör det lättare för barnen att undersöka marken omkring det. Denna gång hittade vi inte några djur runt vårt träd.

Vi har tagit med oss en morot som vi vill ge till Gruffalon. Vi tror att han är hungrig och vi vill inte att han ska äta upp musen så därför får han en morot av oss. Undra om han gillar gula morötter?


Vi upptäcker även Ugglans hus, men ugglan syns inte till. Kanske sover ugglan? Bäst vi smyger förbi.


Vi hittar dock en stubbe som några gråsuggor har flyttat in i. Vi försöker titta närmare på gråsuggorna men de bara gömmer sig. De tycker nog att det är en aningen kallt.

En fantastisk förmiddag i skogen tillsammans med några av violens barn.

Brandövning på Ängstugan

Idag har vi haft brandövning på förskolan. Brandlarmet gick och vi fick öva på att utrymma och återsamlas på ett säkert och effektivt sätt.

Vi har två olika uppsamlingsplatser beroende på vilken avdelning man tillhör. Barnen visade att de visste precis vart de skulle gå. Det gick snabbt och smidigt för alla att ta sig ut.

När larmet går har två personal i uppgift att undersöka var i lokalerna larmet har utlösts och se om det är så att det faktiskt brinner. De som har den uppgiften känns igen på att de bär gula västar. Till sin hjälp har de en enkel checklista som sitter fäst på västen.

När vi övar får vi skynda oss ut, precis som när det brinner på riktigt, och gå ut i de kläder vi har på oss. Pedagogerna har med en förberedd väska med filtar till alla barn så de slipper frysa. Men strumporna blev smutsiga och ganska blöta så de fick hängas på tork när vi kom in efter övningen.

Blåklockan väljer vårt 🌲

Hållbar utveckling

Vi på blåklockan har bestämt oss för att följa ett träd för att på ett tydligt sätt synliggöra årstidernas växling. Tillsammans med delar av gruppen gick vi ut i skogen och spanade efter ett träd. Vi valde ett träd som ligger på vägen till vår koja. Vi kallar trädet för Ugglans träd.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturevetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö18

GRUFFALO TEMAT
I skogen fick barnen ett uppdrag av mig. Det har nämligen visat sig att Ormens vedstapel hus har rasat i stormen och vi behöver hjälpa ormen att bygga ett nytt. Barnen fick därför i uppdrag av mig att samla så många pinnar de orkade bära. Tillsammans bar vi dem till förskolan…/ Mia

Fortsättning följer…

Bygg och Konstruktion

Barnen har börjat intressera sig mer och mer för bygg och konstruktion. Barnen bygger fantastiska byggen som de senare berättar om./ Mia

Blåklockan besöker bokbussen

”Får vi åka med?” Sa ett barn, just den här bussen kan vi inte åka med, den här bussen är full av böcker svarade pedagogen, ”tokigt” sa barnet.
Dörrarna öppnades för oss, ”Wow! Många böcker” ”Vi klättrar upp i bussen” sa barnen
Det fanns mycket böcker i bussen som vi nyfiket och försiktigt kollade på och bläddrade i.
Vi lånade två böcker som barnen tillsammans valde, vi gav böckerna till bibliotikarien och fick sedan tillbaka böckerna och en viktig lapp.

Blåklockan vecka 40

Vi har läst boken om Gruffalon, barnen har gestikulerat och härmat djurens läten
Vi var i skogen och hittade ett hus på ett träd, vem kan bo där? ”Inte jag”, ”ugglan bor där” svarade barnen
Vad kan det här vara? ”Spindelmannen bor där”, ”imse vimses hus” sa barnen.
Vi såg svampar! ”En liten och en stor”, ”Inte äta den”, ”Popcorn på” sa barnen.
Barnen har målat av svamparna som vi såg i skogen

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik” (Lpfö 18)